TBU baner vei for langsiktig stillasopplæring i Norge

.

TBU, en av landets ledende aktør innen utleie av utstyr, maskiner og stillas, tar et innovativt grep i bransjen ved å introdusere et flunkende nytt stillaskurs. Som det eneste firmaet i Norge som fokuserer på langsiktig stillasopplæring, tar TBU på seg ansvaret for å møte det stadig økende behovet for kvalifiserte stillasbyggere.

Tradisjonelt har stillasbygging i stor grad vært praksisbasert opplæring, uten en formell utdanning. Dette har ført til en mangel på kvalifiserte fagfolk, som har gjort det vanskelig å møte etterspørselen i markedet. Nå tar imidlertid TBU affære!

«TBU er en oppadstigende bedrift med et stadig økende behov for kompetent arbeidskraft. Stillas har blitt en viktig del av vår virksomhet, og det er klart at det er behov for flere kvalifiserte montører,» sier daglig leder Odd Arild Bakka i TBU.

Det nye stillaskurset tilbys i samarbeid med NAV og har til hensikt å gi deltakerne en grundig og variert opplæring. Kurset strekker seg over en periode på 3 til 8 måneder, og kombinerer både teoretisk og praktisk læring. Etter en periode med grunnleggende praktisk og teoretisk opplæring, har studentene en intensiv uke med stillaskurs, ledet av en erfaren instruktør, som gir studentene en solid plattform å bygge videre på. 

Gjennom samarbeid med NAV og fylkeskommunen har TBU sikret at studentene får tilgang til en rekke relevante kurs og opplæringstilbud, inkludert truckførerkurs, førstehjelpskurs og språkkurs, som alle er skreddersydd utdanningen og jobben i TBU.

Kursets struktur er designet for å gi studentene en helhetlig forståelse av stillasbygging, fra planlegging til gjennomføring og evaluering av jobben. 

Her er de innom alle stadiene: Fra kunden som ringer, gjennomgang av jobben, avklare kundens behov, ta mål, ta bilder og sjekke ut område rundt. Deretter jobber studentene i grupper, tegner opp stillas og lager deleliste. Så er det ut på lageret, for å pakke stillas. Her blir det viktig å lære seg å pakke riktig. Hva bør ligge hvor? Etter ferdigstilt jobb, blir det en grundig evaluering av hvordan det gikk. Hva som fungerte, og hva som evt kunne gjøres annerledes.

"

"Nøkkelen til suksess ligger i vår tilnærming til opplæring. Vi fokuserer ikke bare på å lære studentene hvordan man bygger stillaser, men også hvordan man angriper komplekse utfordringer og finner løsninger," sier Niklas Lind, lærer ved TBU.

Etter fullført opplæring vil studentene ha muligheten til å ta fagprøven i stillasfaget, og dermed bli kvalifiserte stillasbyggere. Med en stadig økende etterspørsel og en positiv respons fra bransjen, ser fremtiden lys ut for TBU og deres innovative tilnærming til stillasopplæring i Norge.

.

For mer informasjon om kurset, kontakt oss på 

☎︎ 35 01 97 20 

✉️ odd@tbu.as

For mer informasjon om kurset, kontakt oss på 

Hvorfor TBU? 

  • Det er billigere og enklere å leie – enn å eie. 
  • Vi har alt du trenger til ditt byggeprosjekt! Vi leverer til industri, entreprenører og privatpersoner. 
  • For at du skal kunne fokusere på jobben som skal gjøres, ordner vi gjerne transporten, montering og demontering. 
  • Lifter i alle størrelser gir deg tilgang i høyden – enten du skal male hus eller gjøre større monteringsjobber. 
  • For litt grovere hagearbeid har vi et utvalg av minigravere, jordfres, kvistkuttere og mye, mye mer. 

 

Hvert år bruker vi i TBU betydelige midler til oppgradering og modernisering av utsyr. Slik er vi konkurransedyktig både på kvalitet og pris. 

Se våre produkter her! 

Kontakt oss her! 

Telemark Byggutleie – alt til byggeplassen