A til Å entreprenør på byggeplass med stillaser fra TBU II