Kapping og kjerneborutstyr

TBU betongsag Hilti 400

Bensindrevene betong og asfalt sager, håndholdte og på hjul.

Kjernebormaskiner med og uten stativ.

Slissemaskiner